Mind Affairs en online dienstverlening – video conferencing

Veel van onze dienstverlening is online beschikbaar. Dit maakt dat wij informatie snel en gemakkelijk kunnen delen en dat wij plaats onafhankelijk kunnen werken. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de privacy van u als deelnemer. Om deze voor u goed te kunnen waarborgen, hebben wij diverse maatregelen genomen. Deze staan onder andere beschreven in de privacy policy, die op onze website te vinden is. Ook wordt u vooraf geïnformeerd welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben en hoe wij daar mee omgaan.

Expliciete aandacht willen wij hier besteden aan video conferencing. Deze manier van communiceren is erg handig, maar heeft ook een aantal kanttekeningen. Geregeld is er nieuws dat onderzoekers en (goedwillende) hackers gaten prikken en lekken ontdekken. Dit zet druk op de leveranciers van deze systemen en deze ertoe bewegen om actief bezig te zijn met onderhoud en updates. Ook onze Privacy en Dataveiligheid consultant is regelmatig in de weer met het bijhouden van de stand van zaken, de implementatie van de updates en het uitwerken van ‘best practices’. Privacy en dataveiligheid zijn niet alleen een technisch verhaal, maar hebben zeker ook een relatie met menselijk gedrag – hoe wij met technische systemen omgaan.

Voor video conferencing willen wij u op een aantal zaken wijzen:

  • Mind Affairs plaatst geen persoonsgegevens in video systemen. U krijgt van ons een link per mail gestuurd, deze komt niet rechtstreeks uit het video systeem, oftewel wij geven geen gegevens door aan het video platform. Ook hoeft u niet zelf een account aan te maken of software te installeren, via de web browser werkt het ook. Wanner u al reeds over een inlog beschikt of een applicatie op de computer hebt is het echter wel waarschijnlijk dat u door het systeem herkent wordt.
  • De meeste video applicaties maken mogelijk gebruik van gangbare technieken en analytische tools zoals cookies en tracking pixels. Bij het in gebruik nemen van deze applicaties is het daarom van belang dat u kennis van de betreffende privacy policy neemt.
  • Mind Affairs kan met verschillende video platforms werken en dus kunt u desgewenst uw voorkeur doorgeven.