Over Mind Affairs

Wie zijn wij

Mind Affairs ondersteunt organisaties in het effectief inzetten van hun menselijk kapitaal. Door de talenten van medewerkers zichtbaar te maken en hen in staat te stellen om deze te benutten. Zodat zij het beste uit henzelf kunnen halen en kunnen excelleren. Individueel en in teamverband. Voor zichzelf en voor de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Helene Akkerboom

Helene Akkerboom, directeur van Mind Affairs, is psycholoog en heeft jarenlang bij verschillende HR adviesbureaus gewerkt. In 2013 heeft zij Mind Affairs opgericht vanuit het besef dat assessments, coaching en teamformaties niet alleen over getoond gedrag moeten gaan. Door alleen naar gedrag te kijken worden het potentieel onvoldoende in kaart gebracht. Anders gezegd: er is vaak meer of ander talent aanwezig, dan dat in het gedrag zichtbaar is. Met onze instrumenten en technieken krijgt u goed zicht op 'wat er in het vat zit' en hoe dat benut kan worden.

Samen met een netwerk van senior psychologen en andere professionals, die al jaren met elkaar samenwerken, voeren wij zowel individuele trajecten als grootschalige projecten uit voor alle sectoren op de arbeidsmarkt.

Het is mijn passie om mens en organisatie te laten groeien. Het kennen van talenten vind ik hierbij een belangrijk onderdeel. Want dat wat je in de dagelijkse praktijk veel doet, hoeft niet altijd je talent te zijn. En dat inzicht opent vaak vele deuren om situaties anders aan te pakken, om nieuwe mogelijkheden actief te onderzoeken en het bekende los te laten. Het gevoel van groei dat je daardoor ervaart is stimulerend en smaakt naar meer!

Met dat uitgangspunt heb ik Mind Affairs opgericht, om talenten voor mens en organisatie zichtbaar te maken en hen te begeleiden bij het effectief benutten ervan.

Helene Akkerboom
Directeur van Mind Affairs

Samenwerkingspartners

Mind Affairs werkt geregeld samen met andere senior professionals. Om aanvullende expertise in te schakelen voor de vraag van een opdrachtgever of om gezamenlijk grootschalige projecten uit te kunnen voeren. Omdat de samenwerkingsrelaties al lang bestaan, zijn we goed op elkaar ingespeeld en zijn we wendbaar in het inspringen op de wensen van de klant. Alle partners hebben kwaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.

Loeper
Greve & 't Hart
Psydos