Organisatieadvies

De lerende organisatie

Veilig en effectief werken

Mind Affairs

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”

Hoe zeer we ook ons werk zo goed mogelijk willen doen, we maken elke dag fouten. En omdat deze een organisatie tijd en geld kunnen kosten en ook imagoschade kunnen geven, willen we deze fouten het liefst beperken. Daarom stellen we regels en procedures op, waar iedereen zich aan moet houden. Doet een medewerker dat niet, dan wordt hij/zij erop aangesproken. Op die manier willen organisaties werkprocessen beheersen.

In de visie van Mind Affairs bereiken organisaties hiermee niet of onvoldoende hun doel. We merken dat met een veelheid aan regels en procedures er nog steeds fouten worden gemaakt. En ook dat er juist ondanks die veelheid aan voorschriften vaak intuïtief de juiste beslissingen worden genomen. Door te sturen op regels in plaats van op de gewenste uitkomsten, wordt geen recht gedaan aan de complexe werkelijkheid van alledag. Die is vaak niet in procedures te vatten, maar vraagt juist dat we snel en adequaat in het moment kunnen handelen. Het gaat erom dat we écht leren van fouten en successen, in plaats van aan een checklist te voldoen en dat als gewenst resultaat te zien.

Mind Affairs begeleidt organisaties in het ontwikkelen van een veilige, leergerichte werkomgeving. Waar medewerkers zich in staat voelen om om te gaan met de complexiteit van het werk, om de juiste beslissingen te nemen en om verbeterpunten tijdig op tafel te leggen. Waar teamleden elkaar op een goede manier scherp houden en elkaars feedback serieus nemen. Waar managers bij incidenten niet op zoek gaan naar de ‘rotte appel’, maar een situatie met open mind benaderen en oog hebben voor zowel de belangen van de organisatie als de beleving van de medewerker. Waar je met elkaar elke dag stappen zet om het werk nog beter te kunnen doen en om ook van de successen te leren. Want een lerende organisatie is een toekomstbestendige organisatie met betrokken en autonome professionals.

Mind Affairs biedt advies- en ontwikkeltrajecten op maat, waarbij een organisatie op elk gewenst niveau kan starten. Met een incident-analyse, begeleiding van het management of een communicatietraining voor de werkvloer: gezamenlijk bepalen we een passende aanpak om uiteindelijk altijd uit te komen op het versterken van het lerend vermogen van de organisatie.